Basisøvelsen - Flammemeditation

Fordele ved at anvende meditationen - Ligesom du kan opnå kontrol over din fysiske krop ved fysisk træning, sådan leder meditation til kontrol over dit sind, dine tanker og følelser – kort sagt hele din adfærd.

Flamme meditationen vil hjælpe dig med at ændre din personlighed ved gradvis at overføre dit Højere Selvs guddommelige kvaliteter til din daglige bevidsthed og således hjælpe dig med at bringe lys ind i alle aspekter af dit daglige liv

Denne meditation har en særlig dyb virkning, fordi den indeholder bevidst samarbejde mellem dig og dit højere Selv gennem påkaldelser, bekræftelser og kreativ billeddannelse, og således styrke dit mentallegeme og din forbindelse til Sjæl og Ånd.

Flammemeditationen kan udføres ved at påkalde farver, flammer eller lys, der hver for sig har forskellige virkninger. Farver renser det æteriske legeme; flammer renser alle personlighedens legemer og integrerer personligheden; lys giver sjælsvibrationer og bør ikke anvendes så ofte, da det virker meget stærkt. Meditationen bør kun udføres en gang om dagen.

Meditation - Flammemeditationen er det første trin i det udviklende meditationssystem, der undervises af Heart Flow House. Flammemeditationen benytter energierne fra 8 flammer til at rense og balancere de indre og ydre legemer, for bedre at gøre os i stand til at forstå, åbne os for og samarbejde med Ånden og sprede lyset. Den er det daglige ”åndelige brusebad”.

Forberedelse - Hvis du ønsker det, kan du bruge stille musik, mens du mediterer. Sid behageligt med rank ryg, enten på en stol (uden at krydse arme og ben), eller i lotusstilling.

Meditations varighed højst 30 minutter, 1 gange dagligt.

 

Luk øjnene og begynd at slappe af i både krop og sind.

Indånd bevidst det hvide lys mens du siger til dig selv:

”Vær stille og vid…”

ånd derefter ud mens du siger til dig selv:

”… at jeg er Gud” (eller du kan bruge ”Jeg er Ånd”)

Gentage dette åndedræt tre gange.

Sig mentalt tre gange: ”Jeg går indad”.

Indtuning - Visualiser en rosa og gylden lysstråle stige op fra dit hjertecenter, op gennem dit kronecenter (issecentret), og se den nå jeg Er Nærværelsens hjerte. Jeg Er Nærværelsen er dit åndslegeme, som du kan forstille dig stå ovenover dig. Denne indtuning forbinder dig med Gud.

Visualisering af Flammerne - Hver gang du beder din Jeg Er Nærværelse om at sende dig en flamme, visualiserer du flammen gennemtrænge og forvandle din aura. Se dig selv stå midt i flammen. Forbliv i den for en stund og bekræft så din enhed med flammen ved at sige: ”Jeg Er den …Flamme”.

Alle flammer skal ses klare og rene. Du mediterer længere på den blå, den violette og den rosa flamme.

 Flammemeditationen

Bekræft mentalt de fremhævet sætninger. Hold en lille pause mellem hver sætning.¨

Jeg Er Nærværelse – send mig den Hvide Flamme.

(Den Hvide Flamme renser.)

Jeg er den Hvide Flamme.

-o-

Jeg Er Nærværelse – send mig den Rubinrøde Flamme.

(Den Rubinrøde Flamme er dynamisk og giver liv. Sid ikke i denne flamme for længe, da den kan overstimulere rodchakraet.)

Jeg er den Rubinrøde Flamme.

-o-

Jeg Er Nærværelse – send mig den Orange Flamme.

(Den Orange Flamme er solens vitalitet.)

Jeg er den Orange Flamme.

-o-

Jeg Er Nærværelse – send mig den Gule Flamme.

(Den Gule Flamme beroliger nervesystemet og giver øget forståelse og indsigt.)

Jeg er den Gule Flamme

-o-

Jeg Er Nærværelse – send mig den Grønne Flamme.

(Den Grønne Flamme giver fred, harmoni og balance.)

Jeg er den Grønne Flamme.

-o-

Jeg Er Nærværelse – send mig den Blå Flamme.

(Den Blå Flamme giver mental balance.)

Jeg er den Blå Flamme.

-o-

Jeg Er Nærværelse – send mig den Violette Flamme.

(Den Violette Flamme forvandler og fortærer alle negative kvaliteter i og omkring dig.)

Jeg er den Violette Flamme.

-o-

Jeg Er Nærværelse – send mig den Rosa Flamme.

(Den Rosa Flamme virker opløftende og beroligende.)

Jeg er den Rosa Flamme.

Tjeneste - Efter meditation takker du ved at sende healing til Jorden. Bed din Jeg Er Nærværelse sende en eller to af de otte flammer ned over Jorden. I et par minutter visualiserer du Jorden omgiver af og fyldt med denne flamme, for at hjælpe med at bringe fred og åndelig forståelse til alle.

 
Denne meditation forfindes på CD.
 
HEART FLOW HOUSE | 6740 Bramming - Danmark | Tlf.: 23 11 39 31