Basisøvelsen / Flammemeditation


Meditation

Fordele ved at anvende meditationen

Ligesom du kan opnå kontrol over din fysiske krop ved fysisk træning, sådan leder meditation til kontrol over dit sind, dine tanker og følelser – kort sagt hele din adfærd.

Flamme meditationen vil hjælpe dig med at ændre din personlighed ved gradvis at overføre dit Højere Selvs guddommelige kvaliteter til din daglige bevidsthed og således hjælpe dig med at bringe lys ind i alle aspekter af dit daglige liv

Denne meditation har en særlig dyb virkning, fordi den indeholder bevidst samarbejde mellem dig og dit højere Selv gennem påkaldelser, bekræftelser og kreativ billeddannelse, og således styrke dit mentallegeme og din forbindelse til Sjæl og Ånd.

Flammemeditationen kan udføres ved at påkalde farver, flammer eller lys, der hver for sig har forskellige virkninger. Farver renser det æteriske legeme; flammer renser alle personlighedens legemer og integrerer personligheden; lys giver sjælsvibrationer og bør ikke anvendes så ofte, da det virker meget stærkt. Meditationen bør kun udføres en gang om dagen.

Flammemeditationen benytter energierne fra 8 flammer til at rense, lutre og balancere de indre og ydre legemer, for bedre at gøre os i stand til at forstå, åbne os for og samarbejde med Ånden og sprede lyset. Den er det daglige ”åndelige brusebad”.

Forberedelse
Hvis du ønsker det, kan du bruge stille musik, mens du mediterer. Sid behageligt med rank ryg, enten på en stol (uden at krydse arme og ben), eller i lotusstilling.
Luk øjnene og begynd at slappe af i både krop og sind.


Indånd bevidst det hvide lys mens du siger til dig selv:
”Vær stille og vid…”

ånd derefter ud mens du siger til dig selv:
”… at jeg er Gud” (eller du kan bruge ”Jeg er Ånd”)

Gentage dette åndedræt tre gange.

Sig mentalt tre gange: ”Jeg går indad”.

 
Indtuning
Visualiser en rosa og gylden lysstråle stige op fra dit hjertecenter, op gennem dit kronecenter (issecentret), og se den nå jeg Er Nærværelsens hjerte. Jeg Er Nærværelsen er dit åndslegeme, som du kan forstille dig stå ovenover dig. Denne indtuning forbinder dig med Gud.

Visualisering af Flammerne
Hver gang du beder din Jeg Er Nærværelse om at sende dig en flamme, visualiserer du flammen gennemtrænge og forvandle din aura. Se dig selv stå midt i flammen. Forbliv i den for en stund og bekræft så din enhed med flammen ved at sige: ”Jeg Er den …Flamme”.

Alle flammer skal ses klare og rene. Du mediterer længere på den blå, den violette og den rosa flamme.

 

Flammemeditationen

Bekræft mentalt de fremhævet sætninger. Hold en lille pause mellem hver sætning.¨

Jeg Er Nærværelse – send mig den Hvide Flamme.
(Den Hvide Flamme renser.)
Jeg er den Hvide Flamme.

Jeg Er Nærværelse – send mig den Rubinrøde Flamme.
(Den Rubinrøde Flamme er dynamisk og giver liv. Sid ikke i denne flamme for længe, da den kan overstimulere rodchakraet.)
Jeg er den Rubinrøde Flamme.

Jeg Er Nærværelse – send mig den Orange Flamme.
(Den Orange Flamme er solens vitalitet.)
Jeg er den Orange Flamme.

Jeg Er Nærværelse – send mig den Gule Flamme.
(Den Gule Flamme beroliger nervesystemet og giver øget forståelse og indsigt.)
Jeg er den Gule Flamme

Jeg Er Nærværelse – send mig den Grønne Flamme.
(Den Grønne Flamme giver fred, harmoni og balance.)
Jeg er den Grønne Flamme.

Jeg Er Nærværelse – send mig den Blå Flamme.
(Den Blå Flamme giver mental balance.)
Jeg er den Blå Flamme.

Jeg Er Nærværelse – send mig den Violette Flamme.
(Den Violette Flamme forvandler og fortærer alle negative kvaliteter i og omkring dig.)
Jeg er den Violette Flamme

Jeg Er Nærværelse – send mig den Rosa Flamme.
(Den Rosa Flamme virker opløftende og beroligende.)
Jeg er den Rosa Flamme.

Tjeneste
Efter meditation takker du ved at sende healing til jorde. Bed din Jeg Er Nærværelse sende en eller to af de otte flammer ned over Jorden. I et par minutter visualiserer du Jorden omgiver af og fyldt med denne flamme, for at hjælpe med at bringe fred og åndelig forståelse til alle.Meditationspraksis

Hvad er meditation?
Når ordet meditation slås op giver ordbogen denne definition: ”Den meditative handling, forsat tænkning, refleksion, kontemplation.”

Der findes mange mennesker i den almene befolkning som opfatter meditation på denne måde. De mener det er, når nogen sidder rolig, som reglen med lukkede øjne, og overvejer noget nærmere. De ser det derfor som en slags afslapning. Når folk bliver spurt om de meditere svar de ofte at de gør det på egen måde, og når den de uddyber det, svarer de at de sidder og lytter til musik, eller slapper af ved at gå en tur i skoven, eller de sidder og udøver deres egen meditationsteknik – som ofte ser det ud til at være en afslapningsmetode. Så for mange mennesker er meditation en teknik, som forøger afslappelse. Derfor, når folk slapper af, f.eks. ved at gå en tur i skoven, er det for dem en slags meditation. På grund af denne simple forklaring findes derfor mange mennesker, som praktiserer forskellige slags afslapningsteknikker og tror, de mediterer.

En definition af ordet ”meditation” uf fra en åndelig forståelse, så kan det betragtes på to måder:

• En gradvis og ordnet renselsesproces af de indre legemer (auraen) for at forstærke forbindelsen mellem personligheden og Sjælen.

• En tilstand af væren.


Denne renselse vil:

• Hjælpe med at ophæve negative aspekter i personligheden
• Forstærke den indre balance.
• Rense chakraerne.
• Koordiner de indre legemer
• Styrke kontakten til sjælen.


For at forstærke denne proces af indre renselse og koordinering er der gennem tusindvis af år udviklet en mængde teknikker. Teknikkerne er forskellige i deres natur og i deres virkning. De træner de indre legemer på forskellige måder, alt afhængigt af den anvendte teknik og energivibration i teknikken.
Mange af de teknikker, som er blevet skabt og anvendt, er blevet udviklet i Østen og passer til østens personligheder og livsstil som f.eks. folk, der blev sendt i klostre for at blive trænet som (små) børn, som viede deres liv til en bestemt åndelig praksis, og som havde tid til at mediter i mange timer om dagen. Men at meditere mange timer om dagen er vanskeligt i en vestlig livsstil. Således har vi i de seneste år set en udvikling af teknikker, som passer bedre til den vestlige levevis og den vestlige mentalitet. En af disse teknikker kaldes basisøvelsen eller flammemeditationen.


Basisøvelsen / Flammemeditation

Basisøvelsen / Flammemeditation er en farve meditation, som kombinerer principperne for:

• Påkaldelse
• Visualisering
• Bekræftelse

I denne teknik påkalder man energi (farve ,flammer, lys) fra jeg Er nærvælrelsen, dvs. fra et plan i Ånden. Herved rettet man sin opmærksomhed mod dette plan og påkalder energi fra dets reneste kilden. Fordi farverne er individuelle udtryk for energi, har de deres egen individuelle virkning i auraen.. det er en kendsgerning, at hvidt lys brydes i et spekter, en regnbue af farver, og at de forskellige farver repræsenterer forskellige bølgelængder af lys. Derfor er farverne forskellige vibrationer eller udtryk for energi og har således forskellig virkning i auraen. Når man påkalder hver enkelt farve, og når den strømmer ned i auraen, har den derfor sin egen specielle virkning i de indre legemer. Ved at arbejde sig frem gennem de forskellige farver i denne teknik, i den bestemte rækkefølge, manifesterer de positive virkninger fra hver farve sig på en maget balanceret og harmonisk måde i auraen.

Efter at have påkaldet en speciel farve (ifølge teknikken) sidder man så i den, mens den arbejder i ens aura. For at forstærke virkningen anvender man princippet om visualisering. Man bruger sit sind til at skabe et billede af sig selv siddende i en søjle af farve. Ved at gøre dette åbner man sig for denne farve videre i sit indre. Det er en måde at invitere farven til at arbejde i dig på. Det er at samarbejde med teknikken og med energien. At visualisere farven hjælper dig til at smelte sammen med den. Du siger i virkeligheden mentalt, inde i dige selv ”Jeg vil tillade dig at komme og bevæge dog i mig i et kort stykke tid”. For mange mennesker er det svært at holde dette billede i længere tid, og det er orden, hvis du ikke kan klare at gøre det. Ved at skabe dette indledende billede og visualisere dig selv i farveren har du åbnet for og i gang sat en proces, som kan arbejde i dig. Denne proces forsætter med at arbejde, også selvom din koncentration aftager og du ikke kan holde billedet så længe.

Nogle mennesker kan overhovedet ikke se farverne. Det er i orden, de kan stadig bruge deres mentale legeme til at tænke på en særlig farve og forstille sig selv sidde i den – for det vil stadig sætte ting i bevægelse, selvom farven ikke kan ses. Også selvom du er farveblind så vid, at selvom man ikke ser farverne, så vil energien, det påkaldte, arbejde i dig med sine positive op opløftende virkninger.

Det andet princip, som bliver brugt i basisøvelsen/flammemeditationen, er bekræftelse. Man siger mentalt: ”JEG ER den hvide (eller røde eller gule etc.) farve/flamme/lys”. Når du har påkaldt farven, har visualiseret dig i farven, har siddet der nogle minutter, så bekræfter du en enhed med farven. Du anerkender, at du har inviteret den ind i din bevidsthed i en sådan grad, at du nu er en enhed med farven. Det er som at sige ”Jeg har tillid til dig, jeg accepterer dig, jeg overgiver mig til dig, jeg beder om, at du bevæger dig rundt i mig med din healende virkning, hvorend du vælger”.

For alle farverne, uanset hvilken du har påkaldt, uanset hvilken du sidder i, har en healende virkning. Fordi du påkalder en farve fra Jeg Er Nærværelsen, en meget ren kilde, tillader du derved en meget ren farve, en farve af højere vibration en du normalt har resonans til i din aura. Derfor vil hver af farverne løfte dig til et højere vibrationsplan. I denne proces vil urenheder blive udrenset og fjernet fra din aura, dele af din bevidsthed vil gennemgå indre forandringer – den overordnede virkning er healing.

I virkeligheden er det at praktisere basisøvelsen / flammemeditationen regelmæssigt ligesom en minihealing. Hver gang du mediterer med en teknik som denne, bliver du overstrømmet af lys. Du bliver renset, du bliver healet. Du vil med tiden gøre fremskridt gennem disse indre forandringer som bringer dig fremad på udviklingsvejen; som tillader dig at lære dig selv dybere at kende, som giver dig en dimension yderligere i din forståelse af livet og mening med livet. Hver gang lyset strømmer ind i dig, er det som du løftes ind i en anden verden. Du er i stand til at se problemer i et større perspektiv, at se dem på en måde, at du ikke var i stand til førhen. Du finder det derfor lettere at identificere dig med andres problemer, at forstå hvad e må gå igennem, og finder det derfor lettere at have større tolerance og forståelse for dem. Du er i stand til at være ærlig omkring dig selv. Til at se aspekter i din personlighed, som ikke er gode, til at anerkende, at noget må gøres ved dem og til at bestemme, at du vil handle. Du tænker mere og mere over livet. Du kan se den måde, du plejede at være på. Den vej, du plejede at gå på og en anden, som du kunne tage. Du begynder at tænke, at hvis du valgte en anden kurs, måske en, hvor du gav af dig selv, så ville det være det rette at gøre. Det at basere dine beslutninger på, hvad der er rigtigt, snarere en hvad der er nemmest, bliver af stadig større betydning for dig.

For at vokse åndeligt. Ting får en åndelig betydning for dig. Livet får en åndelig betydning. Og her har vi måske fundet den sande essens af meditation, og hvad meditation virkelig er:

Det er en teknik, som tager én gennem en åndelig udviklingsproces.

Under denne udvikling bliver personlighedens legemer mere og mere rensede, og den kontakt, man har med sin Sjæl, bliver udviklet og styrket. Ens liv har et højere formål.


Hvad er formålene med meditation ?

I sin bog ”Fra intellekt til intuition” taler Alice Bailey om, eller definerer meditation på følgende måder. Hun siger:

”Gennem de ordnede stadier af meditationsprocessen bliver en forbindelse mellem Sjælen og dets instrument gradvis og støt etableret, indtil tiden kommer, hvor de bogstaveligt talt er ét.” (side 82)

”Hele formålet med videnskaben om meditation er derfor at gøre mennesket i stand til i det ydre at blive en manifestation af, hvad det er i den indre virkelighed, og at få det til at identificere sig med sit sjælsaspekt og ikke kun med sine lavere kendetegn.”(side 83)

”Meditation medfører illumination.”(side 83)

”Meditation er derfor en ordnet proces, hvorved mennesket finder Gud.”(side 77)

Herved ser vi at :

1. Meditation er derfor en ordnet proces, gennem de forandringer, der opstår i processen, etableres gradvis og støt en forbindelse mellem Sjælen og personligheden, indtil de bliver ét.

Meditation er en ordnet proces. Den kan ikke fjernes fra sit naturlige forløb. En række af bestemte forandringer vil indtræffe i personligheden som en del af denne proces. Det betyder, at personligheden må lære at forstå principperne for et åndeligt liv og lære at leve efter disse principper, for at meditationsprocessen kan forsætte i fremgang. For meditation er en teknik, hvorigennem man må leve efter de guddommelige principper. Herved vil meditation føre personligheden gennem en systematisk og ordnet forvandlingsproces, der vil:

• Sætte personligheden i stand til at udvikle en større forståelse af livet og de principper, som livet er bygget på.

• At gå gennem de forandringer, som vil sætte personligheden i stand til at værdsætte disse åndelige principper og hvorledes de beriger ens liv.

• I sidste instans at leve efter disse principper.

For indtil man lever efter de guddommelige principper, har man ikke fået den store kontakt med Sjælden og er ikke begyndt at manifestere denne Sjæl i sit ydre liv.

2. Formålet med meditation er at blive sin Sjæl i ydre manifestation.

Dette betyder gradvis og støt, over mange liv, at gennemgå den indre renselsesproces og forfinelse af legemerne, indtil den tid hvor personligheden helt har overgivet sig til Sjælden og er den uhindrede udtryk på det fysiske plan. I denne proces er ens lavere karakteregenskaber blevet ophævet.

3. meditation medfører illumination.
Gennem den indre udviklingsproces, hvorunder personligheden gennemgår en lutringsproces, bliver det indre legeme i stigende grad oplyst, indtil det stadie, hvor illumination endelig nås.Retningsliner for meditation

1. Kend dig selv.

2. Studer resultaterne.

3. Stræb efter regelmæssighed.

4. Gå langsomt og varsomt frem.

5. Udvikl forståelse af, at evigheden er lang og at det, der er langsomt opbygget, vare evigt.

6. Vær altid opmærksom på, at de sande åndelige resultater skal ses i det ydre livs tjeneste.

7. Husk ligeledes, at psykiske fænomener ikke er nogen indikation for godt resultat som følge af meditation. Verden vil se resultaterne og vil være en bedre dommer end eleven selv, og frem for alt vil Mesterne vide besked, for resultaterne på de kausale planer vil være synlig for Ham, længe før mennesket er bevidst om nogen fremgang.

1. Kend dig selv.
Når du begynder at meditere, begynder du også at udvikle dig åndeligt. Enhver, der gør dette, vil i større eller mindre grad tiltrække de negative kræfter opmærksomhed. De vil søge efter svagheder i din personlighed, hvorigennem de kan gå ind og hindre dine åndelige fremskridt. Vær derfor opmærksom på dine svagheder, især ”glamours”(blændværk), for det er der, de negative kræfter vil finde en indgang. Men du må have en åbning i forvejen, for at de kan komme ind. Det kan være glamour, der er et svagt punkt for dig.
For eksempel bliver du måske så begejstret over en indre kontakt, du har opnået, en indre viden du har, eller en guide du er ved at udvikle et nært forhold til etc., at du kan :
Begynde at miste skelneevnen.
Udvikle en opblæsthed - du begynder at tro, at der er noget særligt ved dig.

a) Miste skelneevnen.
Hvis du begynder at miste skelneevnen, bliver du til fare for dig selv og måske andre. Du er ikke længere i stand til at skelne, hvor den information du får kommer fra, og om den er korrekt. Du kan bliver til fare for dig selv, fordi du derved kan miste logik og fornuft, idet du tror på alt, hvad du får at vide fra dit indre, selvom det strider mod al sund fornuft. Særlig når budskaberne taler til ens ego, vil folk gerne tro på, hvad der bliver sagt.
Du får måske at vide, at du er noget heltspecielt, at der er et særligt job, du skal udføre, eller at du har et særligt formål. For eksempel at du har særlige healingsevner eller lignende. Vær meget varsom, hvis du begynder at få sådanne informationer – disse meddelelser vil for det meste lede dig på afveje.
Når du først begynder at tro på alt, hvad du bliver fortalt fra det indre, bliver du en Mester Jakel dukke – du kan blive trukket i en hvilken som helst retning som din personlighed, en guide, der spiller kis – pus med dig, eller de negative kræfter vælger. Det almindelige er, at begynde at give dig nogle korrekte informationer, for at vinde din tro og din tillid, og når du så har taget dem til dig, kan de begynde at give dig informationer, som er lettere unøjagtige. Problemet er, at de på dette tidspunkt har din tillid, så den lettere unøjagtighed bliver overset.

Skelneevnen er en af hovedkvaliteterne, som vil holde dine øjne fokuseret på den sti, du vælger at følge. Mangel herpå vil hurtig føre dig væk i den forkerte retning.

Skelneevne er ligeledes et aspekt, der konstant bliver testet, liv efter liv, indtil du er tæt ved mestergraden. Langs vejen får du mange prøver, mange valg du skal træffe, mens du bestræber dig på at udvikle skelneevnens kunst.

Der er derfor, det er så vigtig at kende dig selv. Noget af det allervigtigste er at lærer gennem dine prøver, at opdage de fejl du begår og at lære gennem dem. Det er på denne måde din skelneevne forbedres. Du opdager svagheder i dig selv, aspekter af din personlighed, der har ledt dig på afveje, og du bestræber dig på at kontrollere dem, så du ikke begår sådanne fejltagelser igen. Du genkender prøverne, når de kommer, fordi du har lært af dem tiderligere. Du husker, at når du drog slutninger ud fra dit intellekt i højere grad end fra dit hjerte, manglede dine beslutninger kærlighed. Du husker, at når du er følelseskold og din opførelse, blander karakteregenskaber fra tidligere personligheder sig og vildleder dig. Du begynder at være bevidst om, at når du føler en skurrende energi i dit solar plexus, er det ikke positivt, og hvis du lader energien fra det influere dig, vil du sædvanligvis fejle. Du hører tonefaldet i din stemme, og du ved, det er hårdt, du ved , at når du taler sådan, er dine beslutninger ukloge, dine tanker er for det meste dårligt underbyggede.

Herfra begynder du nu at opdage sider ved dig selv, som får dig til at begå åndelige fejltagelser. Kun du kan erfare dette. Du har måske mulighed for diskutere problemer eller spørgsmål med andre fra tid til anden, men til syvende og sidst er det gennem din egen erfaring, at du vil genkende dine svagheder og derudfra de områder, hvor du har behov for større kontrol.

Hvis det ikke lykkes dig at skelne, og du ikke ønsker at se på dine egne svagheder, bliver du til fare for dig selv, fordi du forhindrer din egen åndelige udvikling. Hvis du åbner døren til negativ indflydelse høj nok op, kan du blive meget ubalanceret.

Du kan blive til far for andre, fordi du måske sætter dig selv op som en slags orakel, en der ved alt, en som mennesker kommer til for at få råd og vejledning. Hvis du ikke kan se, hvornår den information, du giver, er ukorrekt, kan du give mange unøjagtige og forkerte råd. Du kan da begynde at skabe kaos i andre menneskers liv. De unøjagtige råd, du giver, kan måske få nogle til at forlade et ægteskab, de skulle blive i, til at starte en uddannelse i et område, hvor de ikke har brug for etc. Man bør tænke sig meget, meget grundig om, før man tilbyder vejledning til andre baseret op informationer, de har modtager fra det indre.

b) Du tror du er noget helt specielt.
Når mennesker træder in på den åndelige sti, eller når de begynder at meditere, stimulerer bestemte processer i dem. Når lyset kommer ind, kan det også hvirvle mørke op, hvorefter vi ser ubalancer i personligheden. Alle oplever ubalancer fra tid til anden, perioder hvor skyggen træder frem. Tider med kaos og forvirring, programmer fra tidligere liv m.m. det er alt sammen en del af udviklingen og optræder normalt i en mængde og i et tempo, man kan forholde sig til. Det er, når ubalancen er udtalt, at vi har problemer. En måde, hvorpå ubalancen kan manifestere sig, er ved at personligheden tror, at den er noget helt særligt. Så kan den tro, den fortjener en særlig behandling, eller den kan tro, at den har en særlig indre kontakt. Den kan begynde at tro, at den har haft tidligere berømte inkarnationer, måske som en af de store skikkelser i historien, eller som en elsker eller et barn af f.eks. Napoleon eller Dronning Elisabeth I. Den kan tro, at den har en speciel og enestående forbindelse til Mestrene, eller måske at den er en særlig udsending fra Hierarkiet. Eller måske tror den om sig selv, at den har en stærk og vedvarende forbindelse til Sjælen, så det er Sjælen der taler, når den får besked..

Alt det overstående er potentielt farligt, fordi personligheden er ved at blive fanget i glamourens verden. Det er i virkeligheden af ringe betydning hvem du har været eller ikke har været i fortiden. Der er hvad, du er i dag og hvad du gør med dette liv, der er relevant. Hvis du har en vis tilknytning til en af Mestrene i Hierarkiet, vil det vise sig i dit ydre liv. Du behøver ikke meditere på det, eller tænke på det ofte, eller tro, at du har samtaler med mesteren. Hvis forbindelsen er der, vil mesteren bruge dig. Hans / Hendes lys vil arbejde gennem dig i et hvilket som helst område af livet, du befinder dig i – son hustru eller moder, gennem kunst, uddannelse, videnskab, politik m.m. du vil blive bemærket for det arbejde, du udfører, for den integritet, du besidder og for det du opnår.

Noget af det bedste, du kan gøre, når sådanne glamour – tanker kommer over dig, er lynhurtig at sende dem bort. Husk, at det er højst usandsynligt, at din Sjæl eller mesteren vil prise dig konstant og fortælle dig, hvor speciel og vidunderlig du er. De vil ikke vække minder om tiderligere berømmelse, eller berømmelse i nutid eller fremtiden. Dertil er de for vise. De ved, hvor let det er for personligheden at vælte, hvis man bliver indhyllet i en sådan glamour. De ved, at hvis du er til stadighed tænker på din fortid med Napoleon, eller tror, at hver gang du skriver, har du skrevet på vegne af en af Mestrene, så er det en meget smal sti du går på.

Vær derfor årvågen. Betragt dig selv og dine tanker. Hvis du ønsker at tro glamourøse ting om dig selv, har det sandsynligvis med følelser at utilstrækkelighed at gøre. Arbejd i stedet med disse – find den medfølelse, du har brug for over for dig selv, og giv den opmærksomhed.


2. Studér resultaterne
I meditation foregår der en indstrømning af højere energier til dine indre legemer. Som en studerende, der lærer om energier og aspekter af åndelig natur, bør du lære dig selv at kende og ligeledes vær opmærksom på effekten af meditationen. Læg mærke til, hvordan energien påvirker dig fysisk, følelsesmæssigt og mentalt. Forstå, hvor meget energi du personligt kan tåle, eller hvis du er healer, hvor meget du kan arbejde med.

Energien kan påvirke dig fysisk. For eksempel opdager du, at dele af din krop bevæger sig – det er ikke ualmindeligt at energierne får ens hoved til at bevæge sig – en blid eller voldsommere rystelse. Måske føler du energien som en strøm eller en brusen gennem kroppen. Den føles måske varm, måske kold, eller den kan sætte en prikken fornemmelse i gang. Den kan give dig et jag op gennem rygsøjlen eller give dig gåsehud med en følelse af, at hårene rejser sig. Nogle mennesker føler energi rundt om hoved, andre rundt om kroppen, og andre igen får overvejende påvirket deres chakras i hænderne og /eller fødderne.
Der er ingen rigtig eller forkert måde at mærke energi på, det er op til hver enkelte at opleve. Så længe energien, du mærker føles i orden, er det fint. Hvis den modbydelig og synes at starte fra dine fødder og bevæge sig opad, kan det være, det ikke er så godt.
Somme tider kan energien påvirke dig fysisk, så du kan have forbigående oplevelser af utilpashed. Det kan manifestere sig som hovedpine, lidt kvalme, måske diarre eller smerte her og der. Der er som oftest overstået hurtig og er tilbøjeligt til at forekomme mere i starten, og er et fysisk resultat af urenhed eller et lille mørkt punkt, der renses ud af din aura ved hjælp af energien. Mens det lille område af urenhed flytter sig fra dine indre legemer, kan du føle lidt utilpas, afhængig af hvilken del af dig, der påvirkes. Vi refererer ofte til det som ”udrensning” og ser det som noget positivt, fordi noget renses ud af auraen. Det bedste er ikke at være bange eller bekymret for disse ting. Det er naturlige hændelser, som oftest er hurtigt overståede.

Hvis du opdager, du ved at få hovedpine eller lidt kvalme i meditationer, da forsæt blot, vejledt af din sunde fornuft. Hvis det er en mindre hovedpine, og du kan klare at forsætte, da bliv blot ved med din meditation. Hvis hovedpinen er alvorlig, og du slet ikke føler dig godt tilpas, da tag det blot roligt. Tving ikke dig selv til at meditere. Tving ikke dig selv igennem noget, da det kan være, det ikke er det rigtige for dig. Sommetider har du det ikke godt, fordi en del af dig gør oprør mod lyset. Dine elementaler ønsker ikke at forløses, de bliver skræmte, de ønsker at løbe væk og gennem sig, når lyset stiger ned. Så kan de lave numre med dig, de kan få dig til at føle dig sløj for at afskrække dig fra meditationen. Da er det blot bedst at gå stille og roligt frem. Der er nærmest som at føje dem, du overgiver dig ikke til dem, men du medsætter blot tempoet en tid, indtil de falder til ro igen. Hvis du prøver at presse dem, bliver de blot mere skræmte, og de kæmper endnu stærkere imod dig.

Sommetider bliver folk så begejstret for deres meditation, de nyder den så meget, at de begynder at overdosere. For eksempel er retningslinierne for basisøvelsen/flammemeditationen 20-30 minutter en gang om dagen. Hvis den bruges mere end det anbefalet vil der kommer for meget frem og overbelaste systemet således at man kan blive nervøs eller oprevet, eller meget følsomme og grædende, eller måske vred og koncentrationensevnen kan blive dårlige. Meditation er en fortrinlig teknik til at rense og lutre auraen, til at skabe indre balance og etablere en højere forbindelse. Men den må praktiserer med måde. Hvis den overdrives, forårsager det, at for mange processer sætte i gang i det indere, alt for mange kræfter sættes i bevægelse, måske dukker gamle vaner og holdninger op. Man er nød til at lære, hvad man kan håndtere. Det er altid bedst at holde sig til anvisningerne. Overdriv aldrig noget, ligegyldigt hvor godt der ser ud til at være.

Det er et meget interessant aspekt ved energi og lys – i de rigtige mængder er virkningen beroligende og inspirerende og får det positive frem fra det indre. Men for meget lys og energi kan også styrke skyggen, så uønskede kvaliteter begynder at manifestere sig og man således bliver ubalanceret. Gennem viden og erfaring opnår du en yderligere forståelse af energi og af hvor meget energi du kan tåle. Du vil være årvågen over for tegn på ubalance – måden du opfører dig på eller ting du siger.
Det meste at det, du lærer, lærer du gennem dine egne erfaringer, gennem de påvirkninger energien giver dig.


3. Tilstræb regelmæssighed.

1) Regelmæssighed.
Det er godt at afsætte et bestemt tidspunkt på dagen til meditation. Der er særlig grad en hjælp for mennesker med en travl livsstil. jeg finder det nyttig, fordi der er som om, jeg er indstillet på at skulle give denne til på dagen til meditation. Jeg er nået til den forståelse med mig selv, at det er der, jeg går indad. Hvis du ikke gør dette, er det let at blive distraheret eller bare at blive så fortravlet, at du ikke mediterer den dag. Så kan det blive en eller to dage, eller måske endda en hel uge, der passerer. Vi er vanedyr – og det er godt at udvikle en sådan regelmæssighed i din åndelig praksis. Det hjælper dig til at få en rytme i din dag. Der er timer med aktivt ydre arbejde og øjeblikke med indre arbejde.

Rytme er en del af det åndelig liv. Efterhånden som du bliver mere sensitiv, begynder du at forstå at der er en rytme eller strøm gennem næsten alt. Efterhånden som du bliver mere indtunet, forbinder du dig til den rytme og strøm, så du flyder med den – således at du blandes med naturens kræfter og bevæger dig med dem. Der er også rytme i dine meditationer. Du har perioder i dine meditationer, som er mere aktive, du koncentrerer dig og tænker, eller kontemplerer eller analyserer, du er mere dynamisk involveret i din meditation. Så er der tider, hvor du er mere passiv, du trækker dig mere tilbage til det indre, og du er modtagende snarere end aktiv.

Med tiden bliver meditation en del af din daglige rytme. På et bestemt tidspunkt sætter du dig for at meditere. Det er godt at have et fast sted at meditere, et specielt område i dit hjem, som du bruger til meditation. Det behøver ikke være et værelse, der er reserveret til det formål, selvom det er godt, hvis man har mulighed for det, at indrette et meditations rum – men for at gøre det kræves, at hele husstanden mediterer. Men hvis du har en familie, kan det være upraktisk at afsætte et helt rum til meditation, så du finder det sted, som du ønsker at bruge. Mange mennesker bruger deres soveværelse, fordi det er det rum de har, som kommer nærmest til et fristed. Du kan ikke meditere i dagligstuen med et af børnene foran fjernsynet eller hunden, der vandrer rundt på dig.
Når du har fundet dit meditationssted, er det der, hvor du kan falde til ro og meditere hver dag. Der er bedre at sidde end at ligge (for at undgå at falde i søvn). Ved at sidde og meditere på dette sted hver dag opbygger du en bestemt energi på stedet. Mens du mediterer og kalder lyset ned i dig, fylder det også ud i det udvalgte område. Som ugerne og månederne går løftes vibrationerne på dette sted. Det bliver derfor mere berigende at meditere der end andre steder i huset, fordi det allerede er forberedt. Det opbygger en energi, dets vibration bliver lettere og højere, så når du sidder der, er det meget lettere for din aura at løfte sin vibration og nå ind i et højere bevidsthedslag.

2) Omgivelser.
Det er godt at skabe smukke omgivelser der, hvor du mediterer. Det vil udvikle en beroligende og smuk energi til området. Du kan skabe et lille alter med et lille bord med dug, måske et lys og en lille vase med blomster. Du kan endog sætte en lille statue der, for eksempel af Jomfru Maria, en lille Buddha, Den Hvide Tara eller en krystal etc. Sådanne genstande har en meget positiv virkning på omgivelserne. De hjælper dig ikke kun, når du mediterer, men hvis de er i soveværelset, også når du sover. Ved at forbedre den positive energi i dit værelse, kan de hjælpe dig til at sove bedre og til at have færre og mildere mareridt.

For nogle år siden købte en af mine venner en stor ametyst, som han satte på sit sengebord. Som månederne gik, mistede ametysten sin smukke violette farve og falmede til grålig-hvid. Ametysten arbejde hårdt på at rense urenheder ud af hans indre legemer om natten, mens han sov, og som en konsekvens heraf forsvandt livet og farven fra ametysten.

3) Stearinlys.
Det er også godt at lade stearinlys brænde, når du mediterer, for mens du mediterer, udrenses du. Urenheder bliver udrenset fra dine legemer, og under denne proces bliver de frigivet til de finere lag i dine omgivelser. Stearinlyset hjælper med at brænde og fjerne disse urenheder, det renser omgivelserne, du mediterer i, og hjælper med at forebygge ophobning af affald. Forestil dig, hvordan det ville være, hvis de urenheder, du afgav, blot vedblev med at dynge sig sammen på de indre planer, der hvor du mediterer.

4) Musik.
Vælg god musik at meditere til, noget der er beroligende og opløftende. Du vil finde frem til bestemte stykker, som du holder af – noget du finder særligt beroligende eller smukt, der synes at tale til dig på en særlig måde. God musik højner meditation. Musik er en energiform, den vil hjælpe dig til at løfte din bevidsthed og have positiv virkning på din aura, hvis det er den rigtige slags musik. Bug ikke musik, der skurrer mod dit nervesystem eller musik med en tung vibration, der har en tendens til at trække dig ned snarere end at løfte dig op. Du har brug for blid, beroligende smuk musik. Især når du begynder at meditere, har du brug for noget, der spiller stille i baggrunden, noget melodiøst. Afhold dig fra ”heavy metal”, jazz, gængse popgrupper etc.

Hvis der er sandsynlighed for, at du bliver forstyrret af telefonen, mens du mediterer, så træk stikket ud i en halv time. Jeg husker, at da jeg begyndte at meditere, så begyndte telefonen at ringe så snart jeg havde sat mig ned og gjort mig stille. De fleste af os finder det meget svært ikke at besvare et opkald. Det er som om, vores nysgerrighed får overtaget, og så må vi bare tage den. Jeg føler, at jeg blev prøvet på det tidspunkt – hvor meget ønskede jeg egentlig at meditere, hvor vigtigt var det for mig? Så efter et stykke tid trak jeg stikket ud, hvis jeg troede, jeg ville blive forstyrret af telefonen. I dag er jeg meget stærkere, jeg kan kontrollere mon nysgerrighed langt bedre, jeg kan lade den ringe uden at føle mig tvunget til at svare den.

5) Valg af tidspunkt.
Når du vælger et tidspunkt til meditation, må du være praktisk. Vælg et tidspunkt, hvor du kan regne med at være klar og forblive vågen. Undgå at meditere, når du ligger i din seng, før du skal sove. Det er sjældent at kunne holde sig vågen og tage del i en meditation i mere en nogle få minutter. Hvis du har familie, da vælg et tidspunkt, når børnene er i skole og din mand eller kone ikke er hjemme. Det bedre ikke at tage tiden fra den del af dagen, hvor dine børn eller din partner forventer at have din opmærksomhed. Det kan give unødvendig modstand eller irritation. Andre, der ikke forstår meditation, oplever den måske som en konkurrent til din tid og opmærksomhed og kan ønske at overtale dig til ikke at meditere. Så vælg er tidspunkt, der passer dig og som ikke kolliderer med dine daglige forpligtelser. Nogle mødre følger deres børn i skole og tager derefter hjem for at meditere, andre holder af at meditere tidligt om eftermiddagen, inden de henter børnene fra skole. Nogle kan lide at meditere om aften, andre om morgen. Det kommer an på omstændighederne. Så længe tidspunktet passer dig, så længe der er stille, og du ikke bliver forstyrrer, er det det vigtigste.

Jeg kan bedre lide at meditere om morgen. Meditationen er som mit indre brusebad, der renser min aura, så jeg kan fungere bedre i løbet af dagen. Mit hoved er klarere, jeg kan tænke bedre, efter jeg har mediteret. Min aura er mere klar, jeg kan fornemme og mærke ting i andre og i verden omkring mig med større vågenhed og klarhed, efter jeg har mediteret. Det er den bedste start, jeg kan få på min dag. Men så kan jeg også meditere igen i løbet af dagen, eller måske om aften, for at rense mit hoved og min aura, så mit arbejde bliver af en bedre kvalitet.
Meditation er blevet en stor hjælp for mig. Virkningerne er mere end beroligende og lindrende, og den forbereder mig, den hjælper mig til at klare livet bedre og til at fungere bedre dagen igennem. Hvis jeg ikke mediterer en dag, føler jeg mig overskyet i auraen. Jeg tænker ikke så klart, mine beslutninger er ikke så gode, jeg reagerer ikke så vist i forskellige situationer i livet. Det er tilsvarende det, jeg føler, hvis jeg ikke har fået dagens brusebad: jeg føler mig beskidt og overskyet i auraen, og jeg finder det meget sværere at være opmærksom og at fungere kompetent, når jeg ikke har mediteret.


4. Gå langsomt og varsomt frem.

Søg ikke efter hurtig åndelig udvikling, den hurtige opnåelse af højere evner eller en hurtig kontakt til Sjælen. Gå langsomt fremad. Tillad dig selv at udvikle dig i dit tempo. Overvej altid motivet. Hvis du ønsker hurtig udvikling, så spørg dig selv hvorfor ? Hvis du ønsker kontakte din Sjæl, hvorfor ønsker du ad at gøre det? Hvis dit motiv af en eller anden grund er et andet end at give dig selv til større tjeneste for Gud og Hierarkiet, da gå meget varsomt frem.

Ønsk ikke en hastig vækst - du forstår måske ikke, hvad du siger ja til at tage på dig. Hurtig vækst vil også involvere hurtigere kamaafbetaling, som kam manifesteres på måder, du ikke havde forstillet dig. Du kan komme til at byde unødige traumer og vanskeligheder ind i dit liv, som måske er mere end du kan klare. Du må lære at stole på Gud. At vide at dit livsmønster er udarbejdet for at give dig den største mulighed for åndelig udvikling i overensstemmelse med det, du skal igennem, og det, du kan klare. Hvis du prøver at blande dig i det, kan du komme til at bringe kaos og lidelse ind i dit liv.

Hvis du meditere ofte, eller for længe, eller du bruger for mange teknikker, hvis vibrationer ikke passer til hinanden, kommer du til at hvirvle for mange kræfter op i dig selv og til at åbne dig for alt for mange ydre kræfter. Når disse kræfter bliver aktive i dig, eller bevæger sig ind i dig fra ydre kilder, er du måske ikke i stand til at klare det, du har sat i gang. Gamle personligheder kan blive så stærke i dig, at du ikke kan kontrollere dem. Elementalerne i dig kan komme til at styre dine daglige handlinger og tanker – du kan i stadig højere grad blive en anden end den, du tidligere var.

Tag en dag ad gangen. Prøv ikke at få alt til at ske før tid. Forstå at åndelig udvikling er en proces, der strækker sig over tusinder af liv. At fremskynde denne proces i ét liv vil ikke ændre stort på verdensordenen. Søg eller bed derfor ikke om evner, oplevelser, hurtig vækst etc. Fra meditation. Se hellere meditation som en teknik, du bruger til at rense og lutre din aura dagligt, for at du langsomt og naturligt kan udvikle dig på stien.

5. Udvikl forståelsen af, at evigheden er lang og at det, der er langsomt opbygget, varer evigt.

Mesteren er meget realistisk. Han / Hun forventer ikke noget af nogen, at de skal udvikle sig fra den ene dag til den anden. Han / Hun foretrækker at observere en aspirant eller disciple, som vil holde ud, som vil blive ved med at prøve, selv når det bliver en smule sejt. Han / Hun vil sanere se på den ”nøjsommelige”, der langsomt men bestemt gør fremskridt, end den uberegnelige adfærd hos en, der kaster sig selv ind i noget med stor entusiasme, men som hurtig mister gløden og holder inde.
Det, der er bygget langsomt, varer ved – fordi med den langsomme men stadige bestræbelse viser de indre forandringer sig, de stabiliseres og bliver varige. En person, der viser stor entusiasme – vil ikke have givet støtte til meget forandringen i sig selv. Den nøjsommelige, som er standhaftig, som langsomt men sikkert forandre sig, som månederne og årene går, vil have fortaget store ændringer ved afslutningen af sit liv. Det er dem, der bygger en solid grund til deres kommende liv. Det er dem, der kan stoles på, som sandsynligvis ikke forlader deres post i nødens stund. De personligheder, der kaster sig ind i tingene og udviser ekstrem begejstring for det, de har fundet, vil desværre alt for ofte haste videre til det næste.


6. Vær altid opmærksom på, at de sande åndelige resultater skal ses i det ydre livs tjeneste.

Åndelig udvikling måles ikke ved hjælp af ens oplevelser eller ens indre vejledning eller clairvoyance. Det er de ændringer, der optræder i ens ydre liv, der viser, hvor vidt man udvikler sig åndeligt. På samme måde er det ens ydre liv, man bør se på for at vurdere de gavnlige virkninger af ens meditation. Regelmæssig meditation og den indre udvikling, som den vil give næring til, vil gavne end ydre liv og udtryk i livet. Du finder måske ud af, at du i almindelighed er mere klar i dig selv, bedre til at tænke tingene igennem. Du har bedre kontrol over dine følelser, end du tidligere havde. Du har fundet en optimisme, som du manglede, en glæde i livet, en tolerance for andre. Du er mindre fordømmende og mere ægte omsorgsfuld. Du er mindre arrogant og udvikler større ydmyghed. Du føler taknemlighed ved livet og værdsætter det på måder du ikke tidligere gjorde. Du ser skønheden i verden omkring dig. Du ser en dybde i dine venners egenskaber. Din mand eller kone bliver mere elskelig og synes at værdsætte dit selskab og venskab mere. Du føler dig bedre i stand til at klare livet. Du er stærkere, mere sikker og bedre egnet. Du gør ting, du ikke tidligere gjorde. På er højere plan, hvis du har engageret dig i en værdifuld sag, giver du mere til denne sag. Du vender dig mere og mere væk fra formens verden med dens materialistiske værdier, og du giver dig selv til det, der kan kaldes et liv i tjeneste. Du tjener Kristus. Du har fundet din niche, du giver til andre. Dette kan opstå i mange af livets stillinger. Men på en eller anden måde giver du og forventer eller ser efter meget lidt til gengæld.

Det er dit ydre liv, at de sande virkninger af dine anstrengelser vil ses. I kærligheden du giver andre. I den tid du giver andre. Hvor meget du giver dig selv til andre.
7. Husk ligeledes, at psykiske fænomener ikke er nogen indikation for et godt resultat som følge af meditation. Verden vil se resultaterne og vil være en bedre dommer end eleven selv. Og frem for alt vil Mesteren vide besked, længe før mennesket selv er bevidst om nogen fremgang.

Dette ligner det foregående punkt. Det understreger, at den sande succes i meditation har forbindelse med stimuleringen af den indre natur og de ydre virkninger, den skaber. En ”succesrig” meditation måles ikke ved hjælp af ens kontakt til astralplanet, ved hjælp af ens clairvoyant evner eller de oplevelser men har. De kan tilføre en bestemt dybde eller en ”underholdende” kvalitet, men de er ikke formålet med meditation. Hvis man forsætter med at rense personlighedens legemer, og man har overgivet sig til indre vækst, vil dette sammen med den daglige meditationspraksis frembringe store ændringer i den enkeltes bevidsthed. Efterhånden som personligheden bliver mere forfinet, vil legemerne rette sig ind efter hinanden, og Sjælen vil blive i stand til at få et stærkere og stærkere tag i det instrument, den udtrykker sig igennem. De lektioner, der er opnået gennem mange liv vil føjes til Sjælens rigdomme.

Du er måske et af de mange mennesker, der kun ser lidt når du mediterer. Føl dig ikke ringere end andre på grund af det. Det kan være mange grunde til, at du ikke ser på bestemte måder. Tingene sker alligevel i dig, når du mediteret. Lyset, der bevæger sig i din aura, finindstiller dig og forbereder dig til det, der skal komme. Måske er det en måde, at du ikke ser, at du bliver opmuntret til at udvikle andre måder at modtage energier og deres virkning på. Når som helst du mediterer, forbinder du dig til de indre planer. Du løftes i bevidsthed.


Referencer.
Bailey, A.A. (1969) From Intellect to Intuition.
Bailey, A.A. (1969) Letters on occult meditation

Copyright Heart Flow House
HEART FLOW HOUSE | 6740 Bramming - Danmark | Tlf.: 23 11 39 31