Tjenestearbejde og healingstjenester

Hvad er tjenestearbejde? Hvad vil det sige at tjene eller være aktivt engageret i en forvandling? Hensigten er i al sin enkelthed at gøre, hvad der kan, ud fra den forståelse og det ansvar som den enkelte har påtaget sig, for at virkeliggøre Den Guddommelige Plan. Tjenestearbejde sidestilles ofte med godgørende arbejde, som for eksempel at deltage i arbejdet i en frivillig organisation. Det er også tjenestearbejde, men det er ikke kun det, der menes med tjeneste.

Målet for evolutionen er ikke, at hele menneskeheden en skønne dag skal være aktive medarbejdere i en hjælpeorganisation, eller en åndelig forening for den sags skyld. Denne opfattelse af tjenestearbejde er symptomatisk for den tid, vi lever i. Vi ser kun kriserne udenfor os selv – og vil derfor yde en indsats dér. Men disse kriser er kun kriser, der vedrører de sociale, økonomiske, teknologiske religiøse og politiske områder. Kriserne udenfor os selv har til, opgave at få os til at indse, at det er vores verdensanskuelse, der er under forandring. Kriserne udfordrer ikke direkte vores oplevelse af os selv. Derfor spørger vi, hvad vi kan gøre ved verden i stedet for, hvad vi kan gøre ved os selv. Tjeneste er ikke noget, der alene går ud på at ændre den ydre verden, og det er ikke kun noget, du foretager dig i fritiden, eller som en hobby. Det er heller ikke noget, du kun kan udføre i særlige organisationer eller foreninger. Tjeneste er ikke en handling, der er adskilt fra det øvrige liv. Tjeneste er livet! Tjeneste er sjælens udtryk. Ikke som en planlagt handling, men som en spontan reaktion. Noget du ikke kan lade være med at gøre. For dig er tjeneste derfor at yde dit eget bidrag til udviklingen, der hvor du er, i familien, på jobbet. I præcis den situation livet til enhver tid placerer dig i. Det er her, du oplever den mest direkte modstand. Det er her du har mulighed for karakterforandring.

Tjenestearbejde kan gøres som ubevidst og bevidst arbejde. Det tjenestearbejde som skabes i de tjenester som Heart Flow House udfører, arbejdes der bevidst med energien, som dirigeres direkte hen mod et bestemt formål.
Kontakt os for videre information.                    
Tilbage       Tjenesteformer
HEART FLOW HOUSE | 6740 Bramming - Danmark | Tlf.: 23 11 39 31