Shan – Det Teosofiske Meditationssystem

Alt meditation er rigtig og smuk, opløftende og afslappende, og sjæls opnående.
Men en dag må meditation blive mere end dette, den skal omdanne personligheden, den skal tilpasse sig sjæl og ånd, derfor er der blevet introduceret nye meditationssystemer fra hierarkiet til åndelige søgende mænd og kvinder, nye formuleringer i brug.
Et af disse meditationssystemer er Shan - Det Teosofiske Meditation System, er indeholdt i Paramartha Yoga - yoga af sublim sandhed.

Shan – Det Teosofiske Meditation System er bygget på formler givet af hierarkiet til de åndelige søgende i dag for, at hjælpe dem med at rense og justere deres indre krop med sjæl og Ånd. Shan – Det Teosofiske Meditation System er en dynamisk og aktiv måde at nå personlig transformation og opstandelse, mere end mange andre måder, for mennesket har nået den tid, hvor hierarkiet stimulerer væksten af sjælen i større grad end tidligere i menneskets udvikling.

Det åndelige menneske er naturligvis klar og parat til at bruge meditationsteknikker, der tidligere kun er blevet anvendt af højt udviklede sjæle på Jorden.
Vejen forbereder åbningen af det guddommelige hjerte hos mennesket, det Guddommelige Hjerte er den samlede balance og perfekt opvågnen af hjerte chakraet og det tredje øje.

Når det guddommelige hjerte er udfoldet i mennesket, står de på den sidste del af vejen mod perfektion, mod opstandelse.


Verden er fuld af rigtige og smukke guddommeligt inspirerede meditationssystemer / teknikker, men det er ikke ofte, at hierarkiet legemliggøres i et meditationssystem, som derefter bliver et avatarisk system, der løfter mennesket ud af mørket, til lyset, fejljustering til opretning og personlighed til sjæl.

Shan – Det Teosofiske Meditation System legemliggørere de 7 Strålerne Mestre og større Mester der i en harmonisk symfoni udtrykker retfærdighed og glæde, transmutation og forvandling. Det er for alle at bruge, hvad enten man er ny eller gammel på lysets vej.

Hierarkiet der med sin kærlighed til mennesket, med sit håb om, at mennesket vil gøre en større indsats for at oplyse sig selv, der med sin viden om Jordens udvikling og Maitreyas tidsalder, der vil give mere åndeliggørelse til mennesket end nogensinde før, ligger bag Shan det opstigende lys, hjertets vej og meditationssystemet .
Shan - Det teosofiske meditationssystem består af 4 meditationer, som sammen og individuelt giver et redskab til den enkeltes åndelige udvikling og personlig balancering og rensning

 
 
 
 
Morgen / Aftenpuja
 
De 17 Trin til Fuldkommenhed
 
Det Guddommelige Hjerteprogram / Hjertemeditationen
(kontakt for videre information)
 

I det daglige beskæftiger sindet og følelserne sig med de nære og påtrængende hændelser, det møder. Meditation eller bevidst selvfordybelse er en disciplinering af sindet og følelserne.

Gennem meditation, kan den daglige aktivitet bringes til et midlertidigt ophør. Fokus for opmærksomhed kan flyttes til højere frekvenser og ny inspiration og indsigt kan blive følgen; sindets højere evner vil udvikles, og det at livets i sin essens er en enhed, opleves stadig klarere. Man lærer at stilne personligheden. Derigennem vil man blive modtagelig for højere inspiration.

Formålet med meditation kan være fred og afspænding.  Formålet kan også være at få skabt en bro til sjælen, at åbne til et samarbejde med Hierarkiet. Igennem meditationens renselse og stilnen af personligheden bliver det lettere for de åndelige verdeners lys, at trænge igennem og opløfte sindet og forvandle mennesket til et stadig mere Guddommeligt væsen.

For nogen vil meditation kunne bringe dem ud over sygdomsproblemer, fordi legemets frekvens løftes og de opnår indsigt. Andre vil løftes ud af tungsind og bekymring, nag eller had, fordi den højere frekvens giver et nyt perspektiv og ikke giver plads til disse grovere følelser.

Verden vil kunne ses fra et mere afklaret og afslappet perspektiv.

Meditationerne i Shan – Det Teosofiske Meditationssystem består af påkaldelser, visualiseringer og bekræftelser, altså kreativ tænkning.

Både Basisøvelsen, De 17 trin til Fuldkommenhed og Hjerteprogrammet er nødvendige, hvis du ønsker fuldkommen harmoni og balance.
Basisøvelsen skal bruges hver dag for at rense og forfine de indre legemer og hjælpe dine indre legemer til forening med din sjæl.

 De 17 Trin til Fuldkommenhed udvikler visdom og viden; det tredje øje stimuleres.

Det Guddommelige Hjerteprogram udvikler som det fremgård af navnet guddommelig kærlighed; hjerte chakraet stimuleres.
Åbningen af disse to chakras er nødvendig hvis balance på alle planer skal blive en realitet.
Du vil opleve bemærkelsesværdige resultater med dette meditationssystem efterhånden som det indre lys bliver en levende kærligheds flamme.

De er tilpasset det vestlige menneskes struktur. Det vestlige menneske er vant til at bruge sindet meget. Meditationerne retter sig derfor mod at give sindet et indhold at løftes op imod, og følelserne en energi at blive renset med. Derved renses legemet også.

Den østlige meditationsform arbejder med at tømme sindet og følelserne for indhold. Dette vil skabe ubalance for de mennesker, der har en stærk vestlig struktur. Her vil SHAN – Maitreya Heart Healing System egne sig godt.

For den østlige type giver meditationssystemet også god hjælp, idet denne type vil drage fordel af de passager, der lægger op til, at overgive sig til energien. På denne måde indeholder meditationssystemet en balance mellem øst og vest, et billede på den sammensmeltning, der er ved at ske mellem disse to strømninger på kloden.

Meditationerne kalder på energier fra vort højeste aspekt Jeg-Er-Nærværelsen, vor Kristus-Selv eller Sjæl og Ånd. Kun gennem højere energi kan personligheden renses og forvandles.

 

 

HEART FLOW HOUSE | 6740 Bramming - Danmark | Tlf.: 23 11 39 31