Tjenesteformer

Alle Engles Tjeneste: Er en tjeneste, hvor vi arbejder med menneskehedens healing, renselse og forvandling gennem de 7 strålers engle. Vi stiller os til rådighed og bringer godhed ud til vore medmennesker. 

Genopstandelsens Ånd: I denne tjenester arbejder vi med Glædens Ånd, gennem Den Genopstandne Jesus Kristus (ikke den døde) og Helligåndslyset. Vi arbejder ud fra hjertet med ret anstrengelse, ret motiv og sand kærlighed, for at give lyset til vore omgivelser og for at hjælpe  Jorden og menneskehedens behov for lindring, i denne  tid med verdens kriser.

Opstandelses Tjeneste: Er en tjeneste, hvor du lader det højere selv få indflydelse på det lavere selv ved at du løfter vibrationerne i den fysiske krop, der derved udrenses og stiger op til et højere lys og liv med renhed og fred.

Buddha Tjeneste: Er en tjeneste, hvor vi arbejder med at bringe medfølelse, visdom og kærlighed til alle grupper der arbejder sammen, samt med at udrense uvidenhed fra sindet, oplyse sindet og afhjælpe al smerte og lidelse, som er menneskeskabt.

Heart Flow Healingstjeneste: Er en tjeneste hvor vi arbejder med at heale Jorden gennem Moderens medfølende hjerte og sammen med Fredens Ånd opløfter vi os til den fuldkomne bevidsthed. Gennem Åndens Hjerte healer vi alle ubalancer og syge tilstande på Jorden. Dette gøres gennem påkaldelser, bøn, sang og meditation

Magdalene Tjeneste: Er en tjenester hvor der arbejdes med at bringe kærlighed, healing, frihed og retfærdighed samt at tænde det Guddommelige feminine princip i verden kvinder. Den trefoldige flamme vil blive tændt således at der kan bringes healing til de områder hvor især det feminie princip er blevet undertrykt og mishandlet.

Moder Tjeneste: Arbejders der med de Kvindelige Mester og deres specifikke energier således at deres energier kan heale jorden og dens børn. Der arbejdes med påkaldelser, bøn, meditation og sang.
 
HEART FLOW HOUSE | 6740 Bramming - Danmark | Tlf.: 23 11 39 31